Shaxsiy menejer.

Ishtirok etishni hisobga olish va hisobot berish.Doimiy metodik nazorat.O’qituvchilar tarkibi tajribali va yuqori malakali mutaxassislardan tashkil topgan bo’lib, ular qisqa …